Regulamin

§1 Właścicielem internetowego sklepu www.asbike.pl jest firma ASBike Grzegorz Antonik z siedzibą w Niebylcu, 38-114 Niebylec 191 o numerze NIP 819-000-00-29, REGON 690156934.

§2 Umowy zawierane są z wykorzystaniem sieci Internet, przebieg transakcji od momentu zawarcia umowy do momentu dostarczenia towaru szczegółowo uregulowany jest w Zasadach Sprzedaży prezentowanych na stronie www.asbike.pl, stanowiących integralną część niniejszego regulaminu.

§3 W momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika asbike.pl, podczas kontaktu z klientem, zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże obie strony.

§4 Umowa, o której mowa w paragrafie 3 zostaje zawarta w języku polskim. Treścią umowy jest potwierdzone przez pracownika ASBike.pl zamówienie oraz niniejszy Regulamin wraz z Zasadami Sprzedaży i Polityką Prywatności stanowiącymi jego część. Regulamin wraz z Zasadami Sprzedaży i Polityką Prywatności można pobrać w formacie PDF.

§5 W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.


Producenci